بماند ,عشقی

برای هم عشق بخواهید. عشقی که تمام نشود. که بماند. که حتی اگر خودش هم نبود اثرش باشد. عشقی که اما و اگر نشناسد. که هر بلایی هم که نازل شد به مو برسد و پاره نشود. که بماند. لنگان و خسته و تنها و درد کشیده؛ ولی بماند. بماند و ترمیم کند. خودش را، یارش را، اثرش را. عشقی که ریشه بدواند و اصیل باشد. قدمت داشته باشد و شکوهش دل را گرم کند.

بخدا قسم که عشق همان است و تنها همان است که دست هایمان را میگیرد و دل هایمان را نور میبخشد.

* عنوان متن نام کتابی از حسین وحدانی

منبع اصلی مطلب : بوی سیب میدهی دختر :)
برچسب ها : بماند ,عشقی
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

ساموزیک : دالِ دوست داشتن